Kirjasuora | Lehti | Tori | Opera | Itsenäiset kustantajat
Itsenäiset kustantajat
Suoramyyntiä harjoittavien kustantajien verkosto
Kirjasuoran asiakkaille:
Kirjasuoran kustantajat | Kotimaiset kustantajat verkossa | Verkkokaupat
Liittymistä harkitseville kustantajille ja yhteistyötahoille:
Itsenäisten kustantajien toiminta
Itsenäisten kustantajien suoramyyntiluettelo | Kirjailijoiden mentorit
Vinkkejä itsenäisiksi kustantajiksi aikoville | Linkkejä | Svenska sidan | Ilmoittautuminen itsenäiseksi kustantajaksi | Ilmoittautuminen kirjailijoiden mentoriksi
Copyright © 1999-2002 Kirjasuora. Kaikki oikeudet pidätetään.

Itsenäisten kustantajien linkkejä
Copyright © 1999-2001 Kirjasuora. Kaikki oikeudet pidätetään.
KOTIMAASTA | ULKOMAILTA | ELEKTRONINEN KIRJA | YRITYKSEN PERUSTAJALLE
Muista myös! Lexitec linkit - Atk-tuotteet Linkkejä kustantajia ja kirjoittajia kiinnostaviin atk-tuotteisiin: julkaisu- ja grafiikkaohjelmat, yleisohjelmistot ja käyttöjärjestelmät, kirjoittimet ja työasemat.

KOTIMAASTA

FENNICA-tietokanta Suomen kansallisbibliografia, joka sisältää tiedot Suomessa painetuista tai muuten valmistetuista kirjoista, lehdistä, sarjoista, kartoista, audiovisuaalisesta aineistosta sekä elektronisista tallenteista. Tiedontuottaja: Helsingin yliopiston kirjasto.

Kulttuurin linkkejä Hämeenlinnan kaupunginkirjaston makupalat. Keskeiset kotimaiset linkit yhdellä sivulla.

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous (Mukkula) Vuonna 2001 Lahden kansainvälinen kirjailijakokous pidetään 17. - 21. kesäkuuta.

Lipposen 2. hallituksen hallitusohjelma Lue mitä sanotaan kulttuuri-, tiede- ja kirjastopolitiikasta.

SanomaWSOY Siinä paha missä mainitaan. Mutta meillä sananvapaus ulottuu myös kilpailijoihin. Puhukoot he omalla äänellään.

SANOMA-OPEN Keskustelua fuusioituvasta Sanoma-WSOY:stä ja kirjan nykyisestä asemasta ja tulevaisuudesta.

SANOMA-OPEN: Leena Krohn: Sanojen pellot Esitelmä digitaalisen painamisen seminaarissa 26.8.1999.

SANOMA-OPEN: Tommi Parkko: Markkinointi on pienkustantamisen pullonkauloja. Kirjakaupoista ja kirjavälityksestä.

SANOMA-OPEN: Kari Levola: Kustantamisen ja myynnin keskittymisestä on syytä olla huolissaan. R-kioskit ja tavaratalot.

BookNet Kotimaisten kirjankustantajien yhteissivusto verkossa.

Kai Halttunen: Näytevarasto ja kirjakauppaverkko ovat pienkustantajan elinehtoja. Kirjakauppalehden artikkeli.

Kirjastolehti: Suomen Pienkustantajat ry painottaa markkinointiyhteistyön tärkeyttä.

Kari Kivinen: Mies kirjoittaa kirjan. Tilastotietoa pakinamuodossa suomalaisesta kirjantekijästä sekä kustantamisesta.

Leena Krohn: Toivo ja teknologia Leena Krohnin mietteitä verkkojulkaisemisesta, tekijänoikeudesta ja lukijoiden oikeuksista.

Ilkka Ahtokivi: Mediakenttä myllerryksessä Jantonin jakeluketju Sanoma Oy:n leiriin. Verkkouutisten (Kokoomuksen äänenkannattaja verkossa) pääkirjoitus 22.5.1998. Kirjoittaja on päätoimittaja Ilkka Ahtokivi. Kustantaja: Suomen Kansallisverkko Oy.

Kilpailuvirasto muistuttaa viestintäjättiä kilpailun pelisäännöistä Kilpailuvirasto aikoo keskustella Sanoma-WSOY:n kanssa määräävään markkina-asemaan liittyvistä pelisäännöistä varsinkin lehtien jakelumarkkinoiden osalta. STT ja Verkkouutiset 22.5.1998.

Kulttuuri.net Koko suomalaisen kulttuurin kuva. Valitsemalla valikosta "kirjallisuus" löydät suomalaisen kirjallisen kulttuurin linkkejä.

Filosofinen aikakauslehti niin & näin 1/94 Kirjallisuutta ja kirjallista kulttuuria sivuavia artikkeleita.
Mikko Lehtonen: Kulttuurintutkimus modernin kritiikkinä

Kulttuurilehti Peilaaja Sivuja eri taiteen haaroista, mm. sana-, kuva- ja mediataiteista.

Voima Yhteiskunnallinen aikakauslehti.

Vaikuttava Tietotoimisto Vapaan tiedonvälityksen hanke, joka on osa kansainvälistä media-aktivistien verkostoa.

Kulttuurinavigaattori Heikki Kastemaan materiaalia eri taiteiden aloilta.
Haluatko myydä tai ostaa jutun? Opastusta aloittelevalle sanomalehtikirjoittajalle/-avustajalle.

Suomen Kirjailijaliitto Suomalaisten kaunokirjailijoiden järjestö.

Suomen Nuorisokirjailijoiden Nettimatrikkeli Suomen Nuorisokirjailijat ry:n kirjailijoiden esittelyt, kirjaluettelot, kirjanäytteet sekä lukijoiden arvosteluja ja kirjaesittelyjä. Monipuolinen ja tyylikkäästi toteutettu sivusto.

Kirjastolehti Tietoa kirjoista ja kirjastoista.

Kaapelisolmu: Kirjakaupat ja kustantamot Kaapelisolmun omat pienkustantajat sekä linkkejä muihin alan paikkoihin.

Virtuaalinen kirjakauppa Granum Tampereen yliopiston suojissa toimiva tieteelliseen kustantamiseen keskittyvä verkkokirjakauppa, joka on perustettu Suomen tiedekustantajien liiton ja Tampereen yliopiston kirjaston aloitteesta suomalaisten tiedejulkaisujen markkinointi- ja myyntikanavaksi.

The American Bookshop Amerikkalaisia kirjoja kohtuuhinnoin keskeltä Helsinkiä. Robert Woodsin Kansallismuseon takana sijaitseva suurista ketjuista riippumaton kirjakauppa tarjoaa uutuudet suoraan hyllystä.

Pertti Sillanpää: Luova kirjoittaminen ja kirjallisuusterapia Kirjoittamisen parantavasta voimasta.
Tämän sivun ylläpitäjän mielipide: Voi jospa ynseä kustantaja tai ylimielinen kritiikki ei pilaisi työn iloa ja vammauttaisi herkkää sielua. Muista itsenäisten kustantajien - toivottavasti viisaat ja lempeät - mentorit.

Medialinnakkeet Medialinnakkeet on Journalistiliiton julkaiseman Journalistin ja Viestintäalan ammattiliiton lehden Kirjatyön yhteinen verkkojulkaisu, jossa käsitellään viestintäyhtiöiden omistusta, taloutta ja henkilöstöpolitiikkaa.

Jukka Korpelan tekijänoikeusaiheisia dokumentteja Paljon asiaa kansantajuisesti ja vaikeamminkin.

Tekijänoikeus käytännössä: musiikki ja ääni multimediatuotannossa Tiedontuottaja: Jyri Lehtonen ja Multibase Oy.

Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas, joka keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin.

www.antipiracy.fi Tietoa piraattikopioiden vastustamiseksi. Tiedontuottaja: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus.

Taiteen keskustoimikunta Tietoa kulttuurimäärärahoista, apurahoista ja alan lainsäädännöstä.
EU ja kulttuuri -tietopalvelu EU-tuet ja -ohjelmat ja paljon muuta.

Päätalo-instituutti Taivalkoskella toimiva Kalle Päätalon kirjoittajaperinnettä edistävä ja ylläpitävä yhteisö, jonka pääasiallisena tehtävänä on edistää ja kannustaa kirjoittamisharrastusta sen eri muodoissa.

Möllärimestari-yhdistys Kaunokirjallisuuden omakustantajien ja harrastajakirjoittajien organisaatio Päätalo-instituutin yhteydessä.

Nuorten kirjallisuussivut Lukukeskus ry:n verkkosivut lukeville ja kirjoittaville nuorille.

Rihmasto Uusi kotimainen verkkokirjoittamisen paikka. "Rihmasto ottaa mielihyvin vastaan kaikenlaisia kaunokirjallisia tai laajemmin kirjallisuuteen ja kulttuuriharrastukseen liittyviä tekstejä".

CompOpus Ohjelmia ja monimediaa suomalaisin voimin.
Runonäytteitä Leino, Södergran, Kivi, Lehtonen, Runeberg.
Runogeneraattori Pieni ilmainen ladattava ohjelma, jonka sanastoja voi räätälöidä makunsa mukaan.

Runogeneraattori Poetry CreatOR Kotimainen yritys runoja automaattisesti suoltavaksi koneeksi.
Poetry CreatOR2 Edellisen esikuvana oleva Jeff Lewis ja Erik Sincoff luoma kone.

1000 vuotta – 100 kirjaa YLE:n, Suomen Kirjasäätiön ja Kirjakauppaliiton yhteinen tämän vuosituhannen kirjallisuuskampanja, jossa esitellään sata suomalaisille lukijoille tärkeää kirjaa. Kirjat ovat moninaisia: Agricolan Abc-kiriasta Agatha Christien Kymmenen pienen neekeripojan kautta Goethen Nuoren Wertherin kärsimyksiin...

Eeli Aalto Taidenäyttely verkossa.

Kotimaisia kirjallisuuspalkintoja Ajankohtaistetut tiedot palkinnoista. Tiedontuottaja: BookNet.

Kirjastoaineiston hankinta Internet-kirjakauppojen kautta Kokeiluhankkeen loppuraportti. Laatija: Pirjo Lipasti, Helsingin kaupunginkirjasto.

Doris Stockmannin selvitys kirja-alan tukitoimista ja kehittämisestä OPM:n tiedote.

MediaTurku Varsinaissuomalainen media-alan verkosto. Alan uutisia ja yritysten kontaktitietoja.

Topelius-seura ry - Topeliussällskapet rf

UUTTA! Luetut kirjat Kirja-arvosteluja, painopiste sotahistoriassa, historiassa ja kulinaarisissa asioissa.

ULKOMAILTA

Vingtième Salon du Livre Pariisin kirjamessut olivat 17-22 maaliskuuta 2000. Ohjelmassa oli muun muassa portugalilaista kirjallisuutta sekä e-kirjoja.

Frankfurter Buchmesse Frankfurtin kirjamessut 13-18 lokakuuta 1999. Frankfurt Book Fair.

Leipziger Buchmesse Leipzigin kirjamessut 23-26 maaliskuuta 2000.

BuchMarkt - Online! Tietoa Saksan kirjamarkkinoista.

TXT - Netzwerk für Independent Verlage Saksalaisten "Itsenäisten kustantajien" verkosto: "Hier gibt es die wichtigsten Neuerscheinungen der Independents und natürlich auch den ganzen Rest".

UUTTA! Writing-World Johdatusta (itsenäiseen) kirjankustantamiseen ja omakustantamiseen. Ilmainen uutiskirje.
Self-Publishing Links Omakustantajan linkit.
Electronic Publishing Resources E-kirjantekijän resursseja.

UUTTA! Small Publishers Association of North America Pohjois-Amerikan pienkustantajien liitto.

Bertelsmann Stiftung Bertelsmann-säätiö on saksalaisen suurkustantajan oma vaikuttamiskanava. Saksaksi.
Bertelsmann Foundation Sivut englanniksi.

Global Business Dialogue on electronic commerce Sähköisen kaupankäynnin edellytyksiä muovaamaan pyrkivä foorumi, jonka johdossa on tätä nykyä Bertelsmann-kustantamon pääjohtaja.

Telematics for Libraries EU:n telematiikkahankkeita kirjastoille erityisesti digitaalisen kulttuuriperinnön alalta.

UUTTA! eContent programme EU:n digitaalisten sisältöjen ja kielellisen monimuotoisuuden hanke.

Intellectual Property Tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeusasiat. Tiedontuottaja: Euroopan komissio, pääosasto XV.
Amended proposal for Directive on copyright and related rights in the information society Korjattu tekijänoikeusdirektiiviesitys. Laajempi teksti ladattavissa sivulta PDF-tiedostona.

UUTTA! Data Protection Tietosuoja-asiaa ja -lainsäädäntöä. Muun muassa tietojen siirto EU:n ulkopuolisiin maihin. Tiedontuottaja: Euroopan Komissio.

EBLIDA Eurooppalaisten kirjasto- ja tietopalvelujärjestöjen kattojärjestö, joka keskittyy tekijänoikeus-, kulttuuri- ja tietoyhteiskuntaan liittyviin asioihin.

Bibliothèque nationale de France: Le dépot légal Ranskan kansalliskirjaston ohjeet vapaakappaleista ja ao. lainsäädäntö.
Le dépôt légal des documents informatiques CD- ja levyke-muotoiset atk-tuotteet on talletettava uuden lain (loi du 20 juin 1992) mukaan. Koskee myös Ranskaan tuotuja ulkomaisia tuotteita, kun tuontimäärä ylittää 100 kpl.

U.S. Copyright Office Kongressin kirjaston tekijänoikeustoimisto.

MIT Copyright Central Massachusetts Institute of Technology:n tekijänoikeuslinkkisivu.

When works pass into the public domain Tekijänoikeussuojan loppuminen USA:n lainsäädännön mukaan.

US Code : Title 17 Copyrights Tekijänoikeuslaki USA:ssa. Tiedontuottaja: Cornellin yliopisto.

UUTTA! Ultimate Guide to Copyright Uusi tekijänoikeusopas aloittaville yrittäjille USA:sta. Tiedontuottaja: How to Start an LLC.

Copyright & Fair Use Tekijänoikeus ja kohtuullinen käyttö. Tiedontuottaja: Stanfordin yliopiston kirjastot.

The Coble Bill Edustajainhuoneen hyväksymä tietokeräelmien (lehdistössä ns. tietokantojen) luvatonta käyttöä käsittelevä laki (Collections of Information Antipiracy Act). Laissa määritellään anastus (misappropriation) ja kohtuullinen käyttö (reasonable use).

International Intellectual Property Alliance Amerikkalaisten tekijänoikeuteen perustuvien alojen etujärjestöjen kattojärjestö.

Association of American Publishers Amerikkalaisten kustantajien liitto.

American Library Association Amerikan kirjastoliitto.

Scam : Société civile des auteurs multimédia Ranskalainen monimedian luojien etujärjestö.

World Intellectual Property Organization Kansainvälinen tekijänoikeus- ja immateriaalioikeusjärjestö. Tietoa esimerkiksi WIPO:n hoitamista kansainvälisistä tekijänoikeussopimuksista.

UUTTA! The Transition to Electronic Content Licensing Siirtyminen elektronisten sisältöjen lisensointiin amerikkalaisen tieteellisen kirjaston näkökulmasta. Kiintoisia oikeustapausviitteitä. Laatija: Ann Okerson (Yalen yliopistonkirjasto).

ELEKTRONINEN KIRJA
AJANKOHTAISTA! Ehdotus arvonlisäverolain muuttamiseksi elektronisten kirjojen osalta

Future of Print Media Painetun median tulevaisuus. Paljon kiinnostavia artikkeleita ja uusia tulossa. Tiedontuottaja: Kent State University.

Open eBook initiative Avoimen elektronisten kirjojen -standardiin keskittyvä verkkopaikka.
Tekniset tiedot Itse eBook -standardi ladattavissa täältä.

The Electronic Book '99 workshop Syyskuussa 1999 pidettyyn konferenssiin osallistui 600 henkilöä. Puhujina oli merkittäviä alan vaikuttajia, joiden elämäkertatiedot sisältävät kiinnostavaa taustatietoa.
Electronic Book '99 Conference - links Nämä linkit sisältävät paljon ajankohtaista tietoa elektronisista kirjoista eri muodoissaan. Tiedontuottaja: National Institute of Standards and Technology.

InfoWorld: E-publishing challenges the gatekeeper model Elektroninen kustantaminen muuttaa kirjailijan, kustantajan ja lukijan välisiä suhteita: käyttäjät päässevät ratkaisijan rooliin sen suhteen, mitkä teokset menestyvät.

New(er) Ways to Read PC Magazinen artikkeli e-kirjoista ja niiden lukulaitteista.

USA Today: E-Books: Birth of a paperless society Laaja artikkelikokonaisuus kehittyvästä e-kirjasta.

UUTTA! E ink Onko e-muste LCD-ratkaisujen ja e-paperin tulevaisuus? Tuotekehitys on ainakin jo alkanut.

Adobe ePaper Center Adoben ratkaisut ovat tulossa laitteistoriippumattomaan elektroniseen kustantamiseen.
Adobe eBook Bookstore - Free Books Ilmaisia e-kirjoja.

How to Create Adobe PDF Files for eBooks Opaskirja e-kirjojen tekijöille. Adoben PDF-asiakirja.

Microsoft Reader MS Reader on saatavana Pocket PC -laitteille tai Windowsiin e-kirjojen lukua varten.

OSOITE MUUTTUNUT! ReaderWorks Ohjelmisto, jonka avulla tuotetaan e-kirjoja MS Readeriä varten HTML- tai tekstitiedostoista.

Palm Reader E-kirjaohjelmisto kämmenmikroihin, joiden käyttöjärjestelmä on Palm OS tai Windows CE.

Rocket eBook Tarjolla ilmaiseksi ohjelmisto Rocket e-kirjojen lukemiseksi tavallisella PC:llä sekä e-kirjojen valmistamiseen tarvittava RocketLibrarian.

EveryBook PDF-muotoisten kirjojen katselulaite.
How Many Publishers Does It Take to Establish a Standard? Arviolta 90% amerikkalaisista kustantajista tuottaa PDF-asiakirjoja.

PDFzone Acrobat- ja PDF-tietoutta.

Guru's Lair: Book-on-demand publishing library directory Aineistoa tarvepainamisesta. Laatija: Don Lancaster.
Guru's Lair: Acrobat library Acrobat- ja PDF-aineistoa. Laatija: Don Lancaster.

eBookNet Elektronisen kirjan uutisfoorumi, jonka sponsorina on NuvoMedia.

netLibrary Uuden sukupolven kirjasto netLibrary tarjoaa maailman laajimman kirjaston e-kirjoja.

Kirja Kerrallaan Lasipalatsin Mediakeskuksen EU-tuella käynnistämä pilottiprojekti, jonka yhteistyökumppanina on Xerox Oy. Kirjoja valmistetaan kysynnän mukaan on demand -periaatteella digitaalista monistamista käyttäen.

UUTTA! Sähkökirjassa tiedejulkaisemisen tulevaisuus? Professori Robert Darnton: E-kirja ja Internet ratkaisuna tieteellisen vähälevikkisen kirjallisuuden (monografioiden) kannattavuusongelmiin. Julkaisija: Ennen & nyt (1/01).

YRITYKSEN PERUSTAJALLE

Yrityksen perustaminen Yleisiä ohjeita oman yrityksen perustamista suunnittelevalle.

Elinkeinoelämän palveluja Tiedontuottaja: RegiOnline.

UUTTA! Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ on uusi yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita. Uutta on yhteinen Y-tunnus ja yhteiset lomakkeet.

Patentti- ja rekisterihallitus - kaupparekisteri Yrityksen rekisteröinti.

Verohallinto Verottajan palvelut.


Lähetä Itsenäisiä kustantajia koskeva posti ipublish@kirjasuora.fi