KIRJASUORA
Kirjat suoraan itsenäisiltä kustantajilta
Copyright © 1999–2023 Kirjasuora ja Itsenäiset kustantajat. Yhteydenotot: kirjasuora@kirjasuora.fi
AK Kustannus Luovan kirjoittamisen ja liikkeenjohdon oppaita sekä kaunokirjallisuutta. Anneli Alatalo Omakustanneromaaneja ja itseapukirjoja. Arma Fennica Oy Ase-, kalastus- ja metsästyskirjoja, filosofiaa. Artbox Irja Proosaa ja runoutta, tarinoita lähetystyöstä Afrikassa. Bells Publishing Oy Nuotteja, nuottikokoelmia ja diginuotteja. Diktaattori Oy Juoppohullun Päiväkirja ja muuta vastaavaa. Icasos Kotimaista kaunokirjallisuutta.
Innodev Oy Yrityskirjoja työyhteisöjen uusiutumisesta. KalleCat Valokuvakirjoja Suomen luonnosta ja ulkomailta. Kirjalabyrintti E-kirjamuotoista kaunokirjallisuutta. Koikkela Kustannus Kotimaassa tehtyä ja painettua kirjallisuutta lapsille ja aikuisille. Kustannus-Puntsi Lappi, saamelaiset ja pohjoiset kysymykset. Kustannusosakeyhtiö Sammakko Yleiskustantamo, laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta, sarjakuvia. Kvaliti Lasten- ja nuortenkirjoja.
KIRJASUORA
Kirjat suoraan itsenäisiltä kustantajilta
Copyright © 2000–2023 Kirjasuora ja Itsenäiset kustantajat. Yhteydenotot: kirjasuora@kirjasuora.fi
AK Kustannus Luovan kirjoittamisen ja liikkeenjohdon oppaita sekä kaunokirjallisuutta. Anneli Alatalo Omakustanneromaaneja ja itseapukirjoja. Arma Fennica Oy Ase-, kalastus- ja metsästyskirjoja, filosofiaa. Artbox Irja Proosaa ja runoutta, tarinoita lähetystyöstä Afrikassa. Bells Publishing Oy Nuotteja, nuottikokoelmia ja diginuotteja. Diktaattori Oy Juoppohullun Päiväkirja ja muuta vastaavaa. Icasos Kotimaista kaunokirjallisuutta. Innodev Oy Yrityskirjoja työyhteisöjen uusiutumisesta. KalleCat Valokuvakirjoja Suomen luonnosta ja ulkomailta. Kirjalabyrintti E-kirjamuotoista kaunokirjallisuutta. Koikkela Kustannus Kotimaassa tehtyä ja painettua kirjallisuutta lapsille ja aikuisille. Kustannus-Puntsi Lappi, saamelaiset ja pohjoiset kysymykset. Kustannusosakeyhtiö Sammakko Yleiskustantamo, laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta, sarjakuvia. Kvaliti Lasten- ja nuortenkirjoja.