KIRJASUORA
Kirjat suoraan itsenäisiltä kustantajilta
Copyright © 1999–2024 Kirjasuora ja Itsenäiset kustantajat. Yhteydenotot: kirjasuora@kirjasuora.fi
Liity Itsenäisiin kustantajiin – tule mukaan Kirjasuoraan! Itsenäiset kustantajat on vapaamuotoinen nettiyhteisö, johon voi liittyä helposti. Ota yhteyttä kirjasuora@kirjasuora.fi ja ilmoita tietosi meille, niin sovitaan tavoista, joilla haluat näkyä, esimerkiksi pelkkä linkki tai pieni kotisivu Kirjasuoran sisällä. Linkkejä omakustannetta suunnitteleville BoD (Books on Demand GmbH) Omakustannekirjoja eri kirjailijoilta ja kustannuspalveluja. Mediapinta Omakustannekirjoja eri kirjailijoilta ja kustannuspalveluja. Bookcover Omakustannekirjoja eri kirjailijoilta ja kustannuspalveluja. Kirjoittaminen Kirjoituskurssitarjontaa ja tietoa kirjan julkaisemisesta. Haaveena oma kirja – palvelukustanne vai omakustanne Kirjoituskurssitarjontaa ja tietoa kirjan julkaisemisesta. Typeandtell Samling tips och länkar för dig som vill skriva en bok och publicera den själv.
KIRJASUORA
Kirjat suoraan itsenäisiltä kustantajilta
Copyright © 2000–2024 Kirjasuora ja Itsenäiset kustantajat. Yhteydenotot: kirjasuora@kirjasuora.fi
Liity Itsenäisiin kustantajiin – tule mukaan Kirjasuoraan! Itsenäiset kustantajat on vapaamuotoinen nettiyhteisö, johon voi liittyä helposti. Ota yhteyttä kirjasuora@kirjasuora.fi ja ilmoita tietosi meille, niin sovitaan tavoista, joilla haluat näkyä, esimerkiksi pelkkä linkki tai pieni kotisivu Kirjasuoran sisällä. Linkkejä omakustannetta suunnitteleville BoD (Books on Demand GmbH) Omakustannekirjoja eri kirjailijoilta ja kustannuspalveluja. Mediapinta Omakustannekirjoja eri kirjailijoilta ja kustannuspalveluja. Bookcover Omakustannekirjoja eri kirjailijoilta ja kustannuspalveluja. Kirjoittaminen Kirjoituskurssitarjontaa ja tietoa kirjan julkaisemisesta. Haaveena oma kirja – palvelukustanne vai omakustanne Kirjoituskurssitarjontaa ja tietoa kirjan julkaisemisesta. Typeandtell Samling tips och länkar för dig som vill skriva en bok och publicera den själv.