KIRJASUORA
Kirjat suoraan itsenäisiltä kustantajilta
Copyright © 1999–2024 Kirjasuora ja Itsenäiset kustantajat. Yhteydenotot: kirjasuora@kirjasuora.fi
Kirjasuora kerää omaa suoramyyntiään suosivien kustantajien yhteystiedot yhteen paikkaan, jotta kirjojen ostajat voisivat saada keskitetysti tiedon kaikista niistä kustantajista ja satunnaisjulkaisijoistakin, joiden julkaisuja ei yleensä saa kirjakaupoista tai kirjavälitys- liikkeiden kautta. Palvelemme siis sekä kirjojen ostajia että niitä kirjankustantajia, jotka kokevat tarvetta saada tuotannolleen näkyvyyttä. Kirjasuora on jo yli 20 vuotta toiminut pienten ja keskisuurten kustantajien verkkopalveluna unohtamatta omakustantajiakaan. Tänä aikana kustannusala on kehittynyt paljon: uusia pieniä kustantajia on tullut markkinoille paljon ja toisia on lopettanut toimintansa. Uusien toimijoiden ei ole välttämättä helppo päästä kirjakauppoihin, kuitenkin hyvin suuri osa kirjanimikkeistä on pienten julkaisijoiden tuotantoa. Paljon kiinnostavia kirjoja jää tästä syystä osittain pimentoon.
KIRJASUORA
Kirjat suoraan itsenäisiltä kustantajilta
Copyright © 2000–2024 Kirjasuora ja Itsenäiset kustantajat. Yhteydenotot: kirjasuora@kirjasuora.fi Kirjasuora kerää omaa suoramyyntiään suosivien kustantajien yhteystiedot yhteen paikkaan, jotta kirjojen ostajat voisivat saada keskitetysti tiedon kaikista niistä kustantajista ja satunnaisjulkaisijoistakin, joiden julkaisuja ei yleensä saa kirjakaupoista tai kirjavälitysliikkeiden kautta. Palvelemme siis sekä kirjojen ostajia että niitä kirjankustantajia, jotka kokevat tarvetta saada tuotannolleen näkyvyyttä.   Kirjasuora on jo yli 20 vuotta toiminut pienten ja keskisuurten kustantajien verkkopalveluna unohtamatta omakustantajiakaan. Tänä aikana kustannusala on kehittynyt paljon: uusia pieniä kustantajia on tullut markkinoille paljon ja toisia on lopettanut toimintansa. Uusien toimijoiden ei ole välttämättä helppo päästä kirjakauppoihin, kuitenkin hyvin suuri osa kirjanimikkeistä on pienten julkaisijoiden tuotantoa. Paljon kiinnostavia kirjoja jää tästä syystä osittain pimentoon.